ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

Φροντίζοντας για τη σωστή και ασφαλή συσκευασία των προς μεταφορά εμπορευμάτων σας, βάσει πάντα των προδιαγραφών τους, περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ζημιών τους.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

 • Η κακή συσκευασία επιμέρους εμπορευμάτων περιεχομένων στην αποστολή σας μπορεί να καταστρέψει τα υπόλοιπα συμπεριλαμβανόμενα είδη σε αυτήν.
 • Τα αντικείμενά σας θα πρέπει να είναι πακεταρισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν με ασφάλεια να στοιβαχτούν ή να έχουν άλλα πακέτα από πάνω.
 • Επειδή ενδέχεται να προκληθούν δονήσεις και μικροκραδασμοί κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης αυτών λόγω της χρήσης μηχανικών μέσων, θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι τα αντικείμενά σας είναι ασφαλώς συσκευασμένα.

Τι πρέπει να κάνετε:

 • Το μέγεθος της συσκευασίας να είναι ανάλογο με το περιεχόμενό της, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε φθορά.
 • Μην αφήνετε κενό χώρο εντός της συσκευασίας. Χρησιμοποιείστε τα ειδικά υλικά που δεν θα επιτρέπουν την εσωτερική μετακίνηση του περιεχομένου της συσκευασίας σας, έτσι ώστε να είναι ασφαλές από κραδασμούς.
 • Χρησιμοποιείστε ειδικές ταινίες συσκευασίας, προκειμένου να είναι απολύτως κατάλληλα σφραγισμένη η συσκευασία του εμπορεύματός σας.
 • Τα εύθραυστα είδη είναι απαραίτητο να τοποθετούνται στο μέσο της συσκευασίας και να μην έρχονται σε επαφή με τις πλευρές της. Τυχόν κενά που υπάρχουν μεταξύ του περιεχομένου και των πλευρών της συσκευασίας, θα πρέπει να γεμίζουν από ειδικά υλικά (όπως π.χ. φελιζόλ, φυσαλίδες), τα οποία θα λειτουργούν ως προστατευτικά του περιεχομένου.
 • Τα υγρά θα πρέπει να βρίσκονται σε δοχεία που δεν παρουσιάζουν διαρροές και να είναι απολύτως κατάλληλα σφραγισμένα.
 • Τα υγρά εμπορεύματα θα πρέπει να παραδίδονται σε εμάς τοποθετημένα με την ορθή φορά σε κιβώτια ή παλέτες. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε εάν είναι τοποθετημένα ανάποδα εξ αρχής.
 • Είδη μικρά σε μέγεθος θα πρέπει να είναι τυλιγμένα με ειδικά υλικά, όπως π.χ. με χαρτί, ρολό φυσαλίδας κ.ά., ή/και να τοποθετούνται αναλόγως των χαρακτηριστικών τους εντός φακέλων συσκευασίας.
 • Είδη όπως cd, usb, δισκέτες, κασέτες και βιντεοκασέτες προστατεύονται μόνον εφόσον περιμετρικά αυτών έχετε τοποθετήσει μαλακό προστατευτικό υλικό.
 • Αναγράφετε τη διεύθυνση του παραλήπτη με κεφαλαία, ευανάγνωστα γράμματα, φροντίζοντας να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και παράδοσης.
 • Εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για δώρα, θα πρέπει κι αυτά να είναι εξίσου καλά συσκευασμένα -βάσει των προδιαγραφών τους-, όπως αναλυτικά παραπάνω αναφέρουμε.

Τι πρέπει να αποφεύγετε:

 • Οι ετικέτες όπως «Εύθραυστο» και «Προσοχή» δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την ασφαλή και κατάλληλη συσκευασία, παρά εξυπηρετούν μόνο πληροφοριακούς σκοπούς.
 • Μη χρησιμοποιείτε υφασμάτινες ή πάνινες σακούλες ή σάκους και γενικότερα συσκευασίες, οι οποίες είναι επιρρεπείς σε σκισίματα και φθορές.
 • Μη χρησιμοποιείτε το ίδιο κιβώτιο για δεύτερη αποστολή, καθώς ενδέχεται να έχει χάσει μέρος της ακαμψίας του. Σε περίπτωση όμως που το χρησιμοποιήσετε, φροντίστε το κιβώτιο να μην είναι φθαρμένο, όπως και να αφαιρέσετε όλες τις προηγούμενες ετικέτες- ενδείξεις και αυτοκόλλητα.

 

Οι παραπάνω οδηγίες είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η επιλογή του τύπου συσκευασίας, όπως και η συσκευασία των προς μεταφορά εμπορευμάτων παραμένει στην  αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα τους, ο δε μεταφορέας δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτήν.